Aktuality

Harmonogram výzev na rok 2020


Harmonogram výzev 2020 – verze č. 7 platná od 21. 2. 2022

Provedené změny v harmonogramu:

Výzva č. 46 (PO3)

• navýšení alokace výzvy z 279 mil. Kč na 322 350 000 Kč – s tím spojená změna příspěvků Unie a národního spolufinancování


Předchozí verze harmonogramu výzev na rok 2020:

Harmonogram výzev 2020 – verze č. 6 platná od 13. 4. 2021

Provedené změny v harmonogramu:

Výzva č. 47 (PO3)

• navýšení alokace výzvy z 125 mil. Kč na 139 235 000 Kč – s tím spojená změna příspěvků Unie a národního spolufinancování

Harmonogram výzev 2020 – verze č. 5 platná od 4. 12. 2020

Provedené změny v harmonogramu:

Výzva č. 33 (PO2)

 • změna data ukončení příjmu žádostí o podporu z 29. 1. 2021 na 28. 1. 2022

Výzva č. 46 (PO3)

 • změna data ukončení příjmu žádostí o podporu ze 17. 12. 2020 na 23. 6. 2021
 • zvýšena alokace výzvy z 260 mil. Kč na 279 mil. Kč – s tím spojená změna příspěvků Unie a národního spolufinancování

Harmonogram výzev 2020 – verze č. 4 platná od 28.07.2020

Provedené změny v harmonogramu:

Výzva č. 48 (PO4)

 • zvýšena alokace výzvy z 80 mil. Kč na 150 mil. Kč – s tím spojená změna příspěvků Unie a národního spolufinancování
 • změna plánovaného data zahájení příjmu žádostí o podporu z 15.10.2020 na 16.10.2020
 • změna plánovaného data ukončení příjmu žádostí o podporu z 15.01.2021 na 15.02.2021

Výzva č. 57 (PO4)

 • změna druhu výzvy z kolové na průběžnou
 • zvýšena alokace výzvy z 80 mil. Kč na 100 mil. Kč – s tím spojená změna příspěvků Unie a národního spolufinancování
 • změna plánovaného data zahájení příjmu žádostí o podporu z 15.10.2020 na 16.11.2020
 • změna plánovaného data ukončení příjmu žádostí o podporu z 15.02.2021 na 15.03.2021

Výzva č. 58 (PO4)

 • změna plánovaného data vyhlášení výzvy z 10.11.2020 na 15.09.2020
 • změna plánovaného data zahájení příjmu žádostí o podporu z 10.12.2020 na 16.10.2020
 • změna plánovaného data ukončení příjmu žádostí o podporu z 10.02.2021 na 18.01.2021

Harmonogram výzev na rok 2020 – verze č. 3 platná od 28. 4. 2020

Provedené změny v harmonogramu:

Výzva č. 50 (PO1)

 • vyřazení výzvy č. 50 (PO1) z harmonogramu výzev na rok 2020 (finanční prostředky využity v rámci podpůrného finančního nástroje COVID Praha)

Harmonogram výzev na rok 2020 – verze č. 2 platná od 15. 1. 2020

Provedené změny v harmonogramu:

Výzva č. 47 (PO3)

 • změna názvu výzvy – z Podpora komunitního života a sociálního podnikání na Podpora komunitního života (z důvodu, že již není sociální podnikání podporováno)
 • snížena alokace výzvy ze 165 mil. Kč na 125 mil Kč – s tím spojená změna příspěvků Unie a národního spolufinancování
 • vymazání podnikatelských subjektů z typu příjemců  (vzhledem k tomu, že již není podporováno sociální podnikání)

Harmonogram výzev na rok 2020 – verze č. 1 platná od 17. 10. 2019

 

Dokumenty