Realizované projekty

V rámci 61. výzvy OP PPR je možné čerpat rezervu na stavební práce. Více informací naleznete v Rozhodnutí ředitele evropských fondů, které je uloženo na stránce výzvy č. 61 v sekci dokumenty.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

S Úsměvem do světa

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 287 844, 70 Základní údaje o Cílové skupině: ...
Více


Barevná Evropa

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výzva 54 ZŠ UVN

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výzva 54 ZMŠ LEŠENSKÁ

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. R ...
Více


Výzva 54 ZMŠ BASIC

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šablony II OP PPR pro Taneční centrum Praha

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výzva 54 SPŠST Panská

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. OBRAT: 3000000 EUR Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou ...
Více


Mluvíme spolu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 368 614, 81 Základní údaje o Cílové skupině: ...
Více


Multikulturní vzdělávání v MŠ PlayWisely II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: dvě 4 hod komunitně-osvětová setkání s veřejností a rodiči a dvě 2 hod odborně zaměřená setkání s rodiči ...
Více


Multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: dvě komunitně-osvětová setkání s veřejností a rodiči a jedno odborně zaměřená setkání s rodiči Roční obrat organizace: 1 010 228,98 Základní údaje o cílové skupině: celkový počet ...
Více


Podpora inkluze ve Victoria School II. (ZŠ)

Projekt je zaměřen na personální podporu školy formou zřízení pozice dvojjazyčného asistenta pedagoga, přímou podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců formou projektové výuky, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 763956,71 Informace o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k ...
Více


Podpora dětí s OMJ a inkluze v MŠ Pastelka v P12

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol, – odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí, – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 403178,49 Počet zaměstnanců: 14,25 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. ...
Více


Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Semínko II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní Korunovační II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1 050 000 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30. 9. 2019): 511 počet ...
Více


Podpora Inkluze na Základní škole Duhovka II.

Projekt je zaměřen na kombinaci personální podpory školy formou dvojjazyčného školního pedagoga, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků a komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1833470,40 EUR Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30. 9. 2019): 185 ...
Více


Podpora inkluze pro školku SmartFox Education

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, podpora dětí s OMJ, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. Roční obrat organizace v EUR: 252.961 EUR Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30. 9. 2019): 54 počet dětí/žáků s OMJ na škole: 6 ...
Více


Šablony II OP PPR pro ZŠ Jeseniova

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1 732 093 EUR Základní údaje o Cílové skupině: ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání 2020-2022 – ZŠ Jižní IV.

Projekt je zaměřen na: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Údaje o CS: – celkový počet žáků školy – 764 – počet žáků s OMJ na škole – 41 ...
Více


ZŠ a MŠ Chodov-pražské šablony III

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1 333 333 Základní údaje o Cílové skupině: ...
Více


ZŠ a MŠ Mendíků – multikulturní vzdělávání II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1 015 000 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30. 9. 2019): 431 na základní a 70 na mateřské škole počet ...
Více