Aktuality

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

56. výzva – schválení projektů v ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 18. 2. 2021 schválilo poskytnutí podpory 1 projektu předloženého v rámci 56. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru III“.

Celková výše projektu činí 15,37 mil. Kč.

Již 2 projekty s celkovými způsobilými náklady 135,25 mil. Kč byly schváleny na zasedáních ZHMP ve dnech 10. 9. 2020 a 12. 11. 2020.

V rámci této výzvy byly celkem schváleny 3 projekty s celkovými způsobilými výdaji 150,62 mil. Kč