Aktuality

   ***      ***      ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 3. 5. 2021.   ***   

56. výzva – schválení projektů v ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 18. 2. 2021 schválilo poskytnutí podpory 1 projektu předloženého v rámci 56. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru III“.

Celková výše projektu činí 15,37 mil. Kč.

Již 2 projekty s celkovými způsobilými náklady 135,25 mil. Kč byly schváleny na zasedáních ZHMP ve dnech 10. 9. 2020 a 12. 11. 2020.

V rámci této výzvy byly celkem schváleny 3 projekty s celkovými způsobilými výdaji 150,62 mil. Kč

Aktuality


23.4.2021

46. výzva a 47. výzva – schválení projektů v ZHMP


46. výzva a 47. výzva – schválení projektů v ZHMP