Aktuality

Aktualizace pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů v IS ESF 2014+

Upozorňujeme příjemce na novou verzi Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů, která je dostupná ZDE.

Verze v režimu změn je pak k dispozici ZDE.

Aktualizace reaguje na rozvoj systému IS ESF 2014+, ve kterém evidence probíhá.

Zejména došlo k upřesnění, kdy může příjemce editovat datum výstupu z projektu u záznamů o podpořených osobách.

Z nových funkcionalit / nastavení IS ESF 2014+ upozorňujeme na následující:

  • Nově systém umožňuje kromě zápisu charakteristik ke každé jednotlivé podpořené osobě také hromadný zápis charakteristik k vybraným osobám
  • Příjemce nově nemůže editovat záznamy o charakteristikách podpořené osoby platných v době, kdy se tato osoba do projektu poprvé zapojila, pokud už osoba byla zahrnuta do nějaké zprávy o realizaci projektu předložené ŘO ke kontrole. U jednotlivých podpor, které podpořená osoba využila, je zamykání pro editaci navázáno na kompletaci záznamu o konkrétní podpoře (tj. na vyplnění pole „datum do“) u osob, které již byly započteny do dosažených hodnot indikátorů ve zprávě o realizaci projektu předložené ŘO ke kontrole.

V této souvislosti upozorňujeme, že datum ukončení účasti v projektu by měl příjemce vyplňovat až poté, kdy si je jist, že daná osoba již žádnou podporu z projektu čerpat nebude.