Aktuality

„Prahou na kole“ – soutěž o cyklobalíček je již ukončena

Praha díky Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) využívá v programovém období 2014 – 2020 peníze z Evropských strukturálních a investičních fondů ve výši 201 590 104 EUR. Finanční podpora je soustředěna do několika oblastí, mimo jiné také do udržitelné dopravy.

Z evropských fondů tak Praha zřizuje i vyhrazené jízdní pruhy pro preferenci městské veřejné dopravy, které mohou využívat i cyklisté. Díky těmto preferenčním opatřením je pro cyklisty jízda ve městě bezpečnější.

 

 

Vyhlašujeme soutěž s pražským Operačním programem Praha – pól růstu ČR o 10 cyklobalíčků!

Soutěž probíhá na Facebooku Magistrátu hlavního města Prahy (www.facebook.com/PrahaEU) od 17. do 19. května 2021 – zapojit se může každý!

Tipněte nejpřesnější odpověď na soutěžní otázku přímo do komentáře.

Soutěžní otázka zní:

Tipněte si, kolik metrů nových preferenčních pruhů vznikne v hlavním městě za podpory pražského operačního programu do konce roku 2023?

Správnou odpověď na naši otázku zveřejníme ihned po skončení soutěže zde na webu a facebookové stránce Magistrátu. Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí!

Vyhrává 10 nejpřesnějších odpovědí.

 


Soutěž ukončena. Správná odpověď je 10 389 m.

Díky pražskému operačnímu programu budou do konce roku 2023 na 19 různých místech hlavního města zřízeny preferenční pruhy o celkové délce 10 389 m. Tato opatření přinesou nejen rychlejší a plynulejší průjezd autobusů městské veřejné dopravy a vozidel integrovaného záchranného systému, ale mnoha cyklistům zpříjemní každodenní i rekreační vyjížďky. Operační program Praha – pól růstu ČR přispívá v mnoha oblastech ke zlepšení života Pražanů, ať už je to rozšiřováním školek, podporou komunitních center nebo právě podporou aktivit, vedoucích k zatraktivnění veřejné dopravy.

Výherci soutěže:

Radka Čuříková
Lenka Horáková
Helena Sayedová
Bohdan David Kadlec
Tomáš Kubát
Tomáš Platan Golan
Iva Rýdlová

Aleš Kosina
Petr Netolický

Táňa Brousilová

 


 

Podrobná pravidla naleznete v ZDE