Provoz dvou dětských skupin MHMP byl v dubnu zahájen. Zaměstnanci, kteří si zvolili tento způsob každodenní péče o své děti v předškolním věku (již od 2 let), mají již od 24. 1. 2018 možnost podávat přihlášky. Dětské skupiny nabízejí rodičům celkovou kapacitu 24 míst.

Místa mohou být využívána i pro děti s tzv. nepravidelnou docházkou, kdy dítě navštěvuje dětskou skupinu pouze příležitostně, po předchozí rezervaci, kdykoli během kalendářního roku. Ke dni zahájení provozu se předpokládá 40% obsazenost obou dětských skupin. Již nyní vyjádřili zaměstnanci svůj zájem i o umístění dětí na období letních prázdnin. Podle zkušeností zástupců dětských skupin provozovaných na úřadech v hl. m. Praze jsou právě letní prázdniny nejžádanějším obdobím pro umístění dětí a obsazenost v těchto měsících stoupá na nejvyšší hodnoty.

Provozovatel dětských skupin, kterým je hl. m. Praha – Magistrát hl. m. Prahy, se musel při realizaci tohoto projektu poprat s celou řadou jemu doposud neznámých a až nestandardních věcí. Mezi náročné úkoly patřil kupodivu i výběr samotných názvů dětských skupin. Velmi dlouho zůstávala tato otázka otevřená a shoda byla pouze v tom, že by názvy měly nést symboliku města. Přes známou charakteristiku „Stověžatá Praha“ vznikla myšlenka vyzvánějících zvonů, která převedena do světa dětí, dala vzniknout názvu „Zvonek“. Mezi symboly města jistě patří i klíč od jeho bran, pro děti přizpůsobeno na „Klíček“. Názvy „Dětská skupina Zvonek“ a „Dětská skupina Klíček“ tak současně vyjadřují vztah k městu Praze, jsou dětem blízké a srozumitelné, a to i v grafické podobě.

Dětské skupiny naleznete v prostorách paláce TeTa na adrese Jungmannova 28/747, Praha 1. Personál dětských skupin tvoří pečující osoby v počtu dvou pro každou dětskou skupinu a pomocnice na stravování a úklid. Ti všichni se na děti již velmi těší a připravují společný zahajovací program. Mezi první dobrodružství by mohla patřit návštěva minizoo v Domě dětí a mládeže Prahy 2, kterou mají v plánu „tety“ s dětmi uskutečnit.