Aktuality

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

22. výzva – aktualizace informací

Dne 15. 6. 2017 Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo financování dalších 3 projektů ve výši 14 243 424 Kč, předložených do průběžné výzvy č. 22.

K 13. 7. 2017 bylo do této výzvy podáno celkem 18 projektů v celkové výši 94 328 628 Kč, což činí 75 % z celkové alokace výzvy.

 

Aktuální stav:

Alokace výzvy č. 22: 125 mil. Kč

Objem schválených žádostí o podporu v ZHMP: 42 659 382 Kč

Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP: 9

Počet vyřazených žádostí v rámci ex-ante kontroly: 2

Žádosti o podporu v procesu hodnocení: 7