Aktuality

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 3. 8. 2018

V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 34 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v srpnu 2018, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v září 2018.

Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného hodnocení, aby si žadatelé mohli postupně udělat určitou představu, jak si jejich projekt stojí. Na výzvu č. 34 je vyčleněno 200 milionů Kč, zájem ze strany žadatelů, kteří postoupili do věcného hodnocení, téměř trojnásobně převyšuje tuto alokaci (požadováno je 567 milionů Kč). Je tak pravděpodobné, že podporu nezískají všechny projekty, které překročí hranici 60 bodů. K podpoře budou vybrány projekty, na něž vyjde objem prostředků, které byly na výzvu č. 34 vyčleněny. Přednost mají žádosti o podporu, které během fáze věcného hodnocení získaly více bodů.

Na webových stránkách https://www.penizeproprahu.cz je od 12. června 2018 v sekci Aktuality jednou za 14 dnů (obvykle v úterý) zveřejňován aktuální stav s průběžnými výsledky věcného hodnocení jednotlivých projektů. Informace v příloze na konci tohoto článku zahrnují registrační čísla projektů, které postoupily do fáze věcného hodnocení, jejich výsledné bodové hodnocení a požadované celkové způsobilé výdaje. Uvedena je rovněž celková alokace výzvy č. 34 a celkový objem finančních prostředků požadovaných projekty, jež do věcného hodnocení postoupily.

Tyto informace nezakládají žádný právní nárok na poskytnutí podpory. Jaké projekty získají podporu, bude možné určit až po uzavření věcného hodnocení a na něj navazující ex-ante kontroly všech projektů.

První finanční prostředky (první záloha) mohou být vyplaceny po schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy a uzavření smlouvy o financování. Termín úhrady záloh je na začátku roku vždy ovlivněn také schválením rozpočtu HMP. Veřejné rozpočty se uzavírají v prosinci a do jejich otevření, k němuž dochází obvykle v březnu, nelze vyplácet jakékoliv finanční prostředky.

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34