Aktuality

Schválené projekty 21., 22. a 23. výzvy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. září 2017 schválilo poskytnutí podpory 47 projektům předložených v rámci 21. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti“. Vybrané projekty jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí žáků pro posílení inkluze ve vzdělávacích programech škol a komunitních aktivit a integrace dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit, a také na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání. Podpora z Operačního programu Praha – pól růstu ČR dosáhne v tomto případě celkové výše 182,13 mil. Kč.

Usnesení ZHMP: ZDE

Další projekty, které schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy, byly předloženy v rámci 22. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“. V této výzvě bylo schváleno 7 projektů v celkové výši 43,19 mil. Kč. Vybrané projekty, které úspěšně prošly hodnocením, jsou zaměřeny na provoz dětských skupinek.

Usnesení ZHMP: ZDE

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo také poskytnutí podpory projektům předloženým v rámci 23. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let“. V této výzvě bylo schváleno 13 projektů zaměřených na vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání.  Tyto projektové záměry Operační program Praha – pól růstu ČR podpoří celkovou částkou 442,91 mil. Kč.

Usnesení ZHMP: ZDE