Aktuality

Pozvánka na seminář k 65. výzvě IROP Zelená infrastruktura

Kdy: 19. 6. 2024, od 9:30 do 12:00

Kde: Praha, Staroměstská radnice, Sál architektů

Program semináře:

  • Řídicí orgán IROP: Představení výzvy a jejích parametrů
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR: Způsobilost výdajů, specifická kritéria a hodnocení projektových záměrů
  • Agentura pro ochranu přírody a krajiny: Zelená kritéria výzvy
  • Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy: Seznámení s odborem, nabídka spolupráce
  • Prostor pro dotazy

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mail martina.sommerova@praha.eu nejpozději do 14. června 2024.