Aktuality

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“

Soutěž vyhlášená na FB profilu Praha.eu

Aktualizace 29. 7. 2021

Praha díky Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) čerpá v programovém období 2014 – 2020 peníze z Evropských strukturálních a investičních fondů ve výši 201 590 104 EUR.

Finanční podpora je soustředěna do několika oblastí, mimo jiné také do školství. Z evropských fondů Praha navyšuje kapacitu a kvalitu školních zařízení pro všechny věkové skupiny. Hlavní město tak i s pomocí evropských fondů dlouhodobě naplňuje vizi Prahy jako centra vzdělanosti a rozvoje.

Chcete se podívat, jak vypadá uvnitř původní berní úřad, dnes sídlo Magistrátu hl. m. Prahy? Tipněte si co nejpřesněji na soutěžní otázku a vyhrajte exkurzi Nové radnice s průvodcem, tiskovým mluvčím Magistrátu Vítem Hofmanem.

Soutěž probíhá na Facebooku Magistrátu hlavního města Prahy (www.facebook.com/PrahaEU) od 26. 7 do 28. 7. 2021 – zapojit se může každý!

Stačí dát like soutěžnímu příspěvku a tipnout nejpřesnější odpověď na soutěžní otázku přímo do komentáře.

Soutěžní otázka zní:

Kolik škol bylo podpořeno díky OP PPR na území hl. m. Prahy od roku 2014 do konce června 2021? (veškeré školy pro všechny věkové skupiny)

Správná odpověď zní: 457 škol

Oblast vzdělávání patří mezi priority Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Na území hlavního města bylo od začátku roku 2014 do 1. června 2021 finančně podpořeno 242 mateřských, 179 základních a 83 středních škol.

Vyhrává 6 nejpřesnějších odpovědí. Exkurze se může zúčastnit 1 výherce + 1 doprovod.

Výherce: Matěj Turek

Podrobná pravidla naleznete v příloze zde