Aktuality

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE   ***   

Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 18

Dne 12. 12. 2016 byla u projektů předložených ve výzvě č. 18 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 125 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 615 360 739,28 Kč, z toho splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti celkem 110 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 546 414 513,53 Kč, 15 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 68 946 225,75 Kč formální náležitosti a podmínky přijatelnosti nesplnilo.

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, v současné době probíhá věcné hodnocení. Předpokládáme, že výsledky této fáze hodnocení budou žadatelům v systému MS2014+ zveřejněny v průběhu ledna 2017.


Počet předložených žádostí o podporu: 125

CZV projektu ze žádosti (Kč): 615 360 739,28

Alokace výzvy (Kč): 400 000 000


Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 110

CZV projektu ze žádosti (Kč): 546 414 513,53


Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 15*

CZV projektu ze žádosti (Kč): 68 946 225,75*U několika projektů stále běží lhůta pro podání žádosti o přezkum.

*U několika projektů stále běží lhůta pro podání žádosti o přezkum.

Aktuality


7.7.2020

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 6. 7. 2020


Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE


26.6.2020

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR


Vzhledem k přetrvávajícím potížím s webovými stránkami www.penizeproprahu.cz naleznete aktualní verzi Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR zde