Aktuality

46. výzva – schválení projektů v ZHMP

25. února 2022

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 24. 2. 2022 schválilo usnesením č. 34/16 poskytnutí podpory 3 projektům, které byly předloženy v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti sociálních služeb, sociálního bydlení a komunitního života. Celková výše projektů činí 15,05 mil. Kč. Jedná se o poslední projekty, které byly v rámci této výzvy schváleny.

V rámci této výzvy bylo podáno celkem 52 projektů s celkovými způsobilými výdaji 374,26 mil. Kč:

– hodnocením úspěšně prošlo: 44 projektů s celkovými způsobilými výdaji za více než 333,65 mil. Kč,

– ve formálním hodnocení byly vyřazeny: 2 projekty s celkovými způsobilými výdaji 5,39 mil. Kč,

– ve věcném hodnocení bylo vyřazeno: 6 projektů s celkovými způsobilými výdaji 35,22 mil. Kč,

– v ex-ante vyřazen: 1 projekt s celkovými způsobilými výdaji 10 mil. Kč.