Aktuality

   ***      ***      ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 3. 5. 2021.   ***   

Vyhlášení výzvy č. 60 – Inovační poptávka veřejného sektoru IV

Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. 1. 2021 vyhlášení výzvy č. 60 – Inovační poptávka veřejného sektoru IV k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 2. 2. 2021.

Z důvodu aktuální situace týkající se problematické epidemiologické situace, kdy není možné konání seminářů, budou poskytovány individuální konzultace po předchozí dohodě.

Konzultace projektových záměrů probíhají od 2. 2. 2021 do 26. 5. 2021.

Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu výzvy č. 60 ZDE.

Aktuality


23.4.2021

46. výzva a 47. výzva – schválení projektů v ZHMP


46. výzva a 47. výzva – schválení projektů v ZHMP