Aktuality

Soutěž RegioStars 2021 – podávání přihlášek bude ukončeno 9. května 2021

Realizovali jste unikátní projekt v České republice, ale ostatní evropské země o Vás nevědí? Je čas to změnit. Přihlašte svůj projekt do soutěže RegioStars 2021.

Ceny RegioStars každoročně pořádá GŘ REGIO již od roku 2008. Samotné ceny uděluje Evropská komise projektům financovaným z prostředků EU, které prokazují vynikající výsledky a nové přístupy k regionálnímu rozvoji. Cílem je inspirovat další regiony a manažery projektů v celé Evropě. Zúčastněné projekty se těší velké pozornosti při komunikačních činnostech na evropské úrovni.

Přihlášené projekty posoudí porota složená z předních akademických pracovníků v příslušných oborech a vybere vítěze. Stejně jak v minulý letech se soutěží v 5 kategoriích:

  1. Inteligentní Evropa – zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků v digitálním světě
  2. Zelená Evropa – ekologické a odolné komunity v městském a venkovském prostředí
  3. Spravedlivá Evropa – podpora inkluzivnosti a boje proti diskriminaci
  4. Městská Evropa – podpora ekologických, udržitelných a oběhových potravinových systémů ve funkčních městských oblastech
  5. Téma roku, kterým se letos stala intenzivnější ekologická mobilita v regionech: Evropský rok železnic 2021.

Soutěže se účastní i zájemci z řad veřejnosti: zasílají své hlasy projektům, které postoupily do finále. Vítěz tohoto hlasování získává cenu veřejnosti.

Veškeré informace k ocenění RegioStars naleznete v angličtině zde: regiostarsawards.eu
Stručný souhrn v češtině zde: //ec.europa.eu/regional_policy/cs/regio-stars-awards/

Jak podat přihlášku?

Veškeré nezbytné informace o tom, jak napomoci tomu, aby se váš projekt stal vítězem, najdete v Příručce pro účastníky soutěže. Kromě podrobného popisu soutěžních kategorií letošního ročníku, kritériích způsobilosti a kritériích pro výběr vítěze příručka obsahuje praktické pokyny, které vás provedou celým soutěžním procesem.

Přihlášku je možné podat pouze prostřednictvím online platformy až do 9. května na regiostarsawards.eu

Novinkou tohoto ročníku je, že finalisté budou v roce 2021 pozváni na školení o komunikaci v rámci Evropského týdne regionů a měst, které se bude konat v říjnu. Vítězové v pěti kategoriích a v hlasování veřejnosti obdrží své ceny na slavnostním ceremoniálu REGIOSTARS, který se bude konat v prosinci 2021 v chorvatském Dubrovníku.