Aktuality

Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 46

Dne 3. 11. 2021 byla u investiční výzvy č. 46 s alokací 279 mil. Kč ukončena první fáze hodnocení projektů – kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí.

Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 50 v objemu 368,87 mil. Kč

Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 2 v objemu 5,39 mil. Kč

Zároveň probíhá průběžně věcné hodnocení žádostí a u úspěšných žádostí kontrola ex-ante.