Aktuality

V rámci 61. výzvy OP PPR je možné čerpat rezervu na stavební práce

V posledních měsících dochází k výraznému a přetrvávajícímu nárůstu cen stavebních prací a materiálů. Řídicí orgán proto upravil pravidla v rámci aktuální 61. výzvy a umožňuje nově žadatelům, aby při zpracovávání žádosti o podporu vytvořili v rozpočtu položku „rezerva na stavební práce“. K této položce se mohou vázat prostředky ve výši max. 15 % rozpočtu určeného na stavební práce vč. materiálu. Pokud bude růst cen prací a materiálů ve stavebnictví dále pokračovat, budou žadatelé/příjemci oprávněni toto zdražení hradit právě z položky „rezerva na stavební práce“. Podmínkou využití rezervy je samozřejmě průkazné doložení nárůstu cen. Pro příjemce jde i tak o vítanou možnost úhrady zdražení, které by jinak musel zaplatit z vlastních zdrojů.

Podrobnější informace naleznete v Rozhodnutí ředitele evropských fondů, přesněji zde: https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-61-navyseni-kapacity-zarizeni-poskytovani-pece-deti/, v sekci související dokumenty.