Aktuality

FINERPOL končí po 5 letech úspěšné realizace

Mezinárodní projekt FINERPOL, realizovaný v rámci programu Interreg Europe, jehož cílem byla podpora nových nebo zlepšení stávajících politik zaměřených na vytváření finančních nástrojů v oblasti energetických úspor a energeticky efektivních opatření, končí k 30. 9. 2022.

Hlavní město Praha nasbíralo během úspěšné pětileté realizace zkušenosti od zahraničních partnerů ze Španělska, Velké Británie, Itálie, Portugalska, Řecka i od českého partnera UCEEB ČVUT. Výstupem první fáze projektu je interaktivní mapa Finermap, která přehledně zobrazuje nashromážděnou dobrou praxi použití finančních nástrojů v oblasti renovací budov a energeticky efektivních opatření v České republice i v zahraničí. Zároveň byl během druhé fáze projektu ve spolupráci s ČMZRB spuštěn nový program INFIN, financovaný z ESI fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, který nabízí malým a středním podnikatelům finanční nástroj v podobě bezúročného úvěru na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy. Jedním z cílů programu INFIN je i zvýšení dostupnosti zvýhodněných úvěrů pro start-upy a mladé podniky působící v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů energie.

FINERMAP       https://www.interregeurope.eu/finerpol/finermap/

Program INFIN https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/infin/

Poskytovatel: Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg Europe 

Trvání projektu: 1. 4. 2016 – 31. 3. 2020, 1. 10. 2021 – 30. 9. 2022

Partneři: Energetická agentura provincie Extremadura (ES), Regionální vláda provincie Extremadura (ES), Městská rada Plymouth (UK), Univerzita Západní Makedonie (EL), Hlavní město Praha (CZ), Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze (CZ),  INTELI – Intelligence and Innovation Centre (PT) a Autonomní provincie Trento (IT)

Web projektu: www.interregeurope.eu/finerpol/