Aktuality

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Schválené projekty 17., 18. a 19. výzvy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 27. dubna 2017 schválilo poskytnutí podpory projektu předloženého v rámci sedmnácté výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení“. Vybraný projekt je zaměřen na rekonstrukci prostor komunitního centra. Podpora z Operačního programu Praha – pól růstu ČR dosáhne v tomto případě celkové výše 4,9 mil. Kč. V rámci sedmnácté výzvy již bylo dne 23. února 2017 Zastupitelstvem hl. m. Prahy schváleno osm projektů v celkové výši 53,8 mil. Kč. Celková přidělená podpora v této výzvě dosáhla 58,8 mil. Kč.

Další projekty, které schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy, byly předloženy v rámci osmnácté výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Podpora aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci“. V této výzvě bylo schváleno osmdesát sedm projektů v celkové výši 397,76 mil. Kč. Vybrané projekty, které úspěšně prošly hodnocením, jsou zaměřeny na vznik nebo rozvoj komunitních center a sociálních podniků.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo také poskytnutí podpory projektům předloženým v rámci devatenácté výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let“. V této výzvě bylo schváleno sedm projektů zaměřených na vytvoření nových zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v denním režimu a vytvoření nových tříd ve stávajících objektech mateřských škol.  Tyto projektové záměry Operační program Praha – pól růstu ČR podpoří celkovou částkou 121,3 mil. Kč.