Aktuality

Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 47

Dne 9. 3. 2021 byla u projektů předložených ve výzvě č. 47 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem 122 žádosti o podporu s celkovými způsobilými náklady 469 698 071,63 Kč. Minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení splnilo 105 žádostí o podporu, 17 předložených žádostí s celkovými způsobilými náklady 57 247 296,50 Kč  bylo v této fázi vyřazeno.

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, v současné době probíhá kontrola ex-ante. Předpokládaný termín schválení projektů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy je v dubnu 2021.