Aktuality

46. výzva a 47. výzva – schválení projektů v ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 22. 4. 2021 schválilo usnesením č. 26/2 poskytnutí podpory 12 projektů (z toho 7 náhradních projektů) předložených v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V rámci této výzvy byly k realizaci doporučeny projekty s celkovými způsobilými výdaji 91,18 mil. Kč (z toho náhradní projekty 58,23 mil. Kč). Podpora bude směřovat do oblasti sociálních služeb, sociálního bydlení a komunitního života.

Usnesení ZHMP dostupné ZDE.

Usnesením č. 26/3 bylo schváleno poskytnutí podpory celkem 105 projektů (z toho 72 náhradních projektů) předložených v rámci 47. výzvy  Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Celková výše schválených projektů činí 411,73 mil. Kč (z toho náhradní projekty 272,49 mil. Kč). Projekty jsou zaměřeny na podporu komunitního života.

Usnesení ZHMP dostupné ZDE.

Aktuality


20.12.2021

46. výzva – schválení projektů v ZHMP


46. výzva – schválení projektů v ZHMP


20.12.2021

60. výzva – schválení projektů v ZHMP


60. výzva – schválení projektu v ZHMP