Aktuality

46. výzva a 47. výzva – schválení projektů v ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 22. 4. 2021 schválilo usnesením č. 26/2 poskytnutí podpory 12 projektů (z toho 7 náhradních projektů) předložených v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V rámci této výzvy byly k realizaci doporučeny projekty s celkovými způsobilými výdaji 91,18 mil. Kč (z toho náhradní projekty 58,23 mil. Kč). Podpora bude směřovat do oblasti sociálních služeb, sociálního bydlení a komunitního života.

Usnesení ZHMP dostupné ZDE.

Usnesením č. 26/3 bylo schváleno poskytnutí podpory celkem 105 projektů (z toho 72 náhradních projektů) předložených v rámci 47. výzvy  Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Celková výše schválených projektů činí 411,73 mil. Kč (z toho náhradní projekty 272,49 mil. Kč). Projekty jsou zaměřeny na podporu komunitního života.

Usnesení ZHMP dostupné ZDE.