Aktuality

60. výzva – schválení projektů v ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 11. 11. 2021 schválilo usnesením č. 31/2 poskytnutí podpory 5 projektům, které byly předloženy v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“.

Celková výše projektů činí 121,834 mil. Kč.

V rámci této výzvy bylo celkem schváleno 9 projektů s celkovými způsobilými výdaji 230,188 mil. Kč.