Aktuality

60. výzva – schválení projektů v ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 11. 11. 2021 schválilo usnesením č. 31/2 poskytnutí podpory 5 projektům, které byly předloženy v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“.

Celková výše projektů činí 121,834 mil. Kč.

V rámci této výzvy bylo celkem schváleno 9 projektů s celkovými způsobilými výdaji 230,188 mil. Kč.

Aktuality


12.11.2021

60. výzva – schválení projektů v ZHMP


60. výzva – schválení projektu v ZHMP


12.11.2021

V rámci 61. výzvy OP PPR je možné čerpat rezervu na stavební práce


V rámci 61. výzvy OP PPR je možné čerpat rezervu na stavební práce. Více informací naleznete v Rozhodnutí ředitele evropských fondů, které je uloženo na stránce výzvy č. 61 v sekci dokumenty.