Aktuality

Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 25

Dne 18. 9. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 25 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  8 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 27 696 117,50 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 7 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 22 664 590 Kč. Jedna žádost o podporu, s celkovými způsobilými náklady 3 986 226 Kč, byla v rámci věcného hodnocení vyřazena.

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, v současné době probíhá kontrola ex-ante. Předpokládaný termín schválení projektů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy je v listopadu 2017.


Počet předložených žádostí o podporu: 18

CZV projektu ze žádosti (Kč): 57 218 746,01

Alokace výzvy (Kč): 65 000 000


Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 8

CZV projektu ze žádosti (Kč): 26 650 816,00


Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 10

CZV projektu ze žádosti (Kč): 30 567 930,01


Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole věcného hodnocení a výběru projektů: 7

CZV projektu ze žádosti (Kč): 22 664 590


Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole věcného hodnocení a výběru projektů: 1

CZV projektu ze žádosti (Kč): 3 986 226