Aktuality

Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 34 – II

Pro velký zájem ze strany potenciálních žadatelů o dotaci ve výzvě č. 34 vyhlášené v rámci Prioritní osy 3, byl přidán seminář, který se bude konat 30. 10. 2017. Pro přihlášení použijte sekci Semináře. V rámci této neinvestiční výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života a vznik a rozvoj sociálních podniků.