Aktuality

46. výzva – schválena 1. várka projektů v ZHMP   ***      ***   56. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 30. 9. 2020 - ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 21. 9. 2020   ***   

Přechodné období pro vykazování indikátorů v ZoR v roce 2016

Údaje o dosažených hodnotách indikátorů týkajících se osob, které mají být do zpráv o realizaci projektu zapsány na základě evidence v IS ESF 2014+, nebudou příjemci vykazovat ve zprávách předkládaných nejpozději k 31. 12. 2016. Zprávy o realizaci projektu, které budou předloženy po tomto datu, musí obsahovat informaci o dosažených indikátorech týkajících se podpořených osob zpracovanou na základě evidence obsažené v IS ESF 2014+. U projektů, u kterých bude využito výše uvedené přechodné ustanovení, budou dosažené hodnoty vykázány až po doplnění všech příslušných údajů do IS ESF 2014+ v další předkládané zprávě o realizaci projektu.

Jako náhradu za chybějící hodnoty indikátorů doplní příjemce informaci o podpořených osobách k popisu klíčových aktivit (záložka Klíčové aktivity), uvede zejména:
– kolik osob vstoupilo do projektu,
– kolik osob překročilo bagatelní míru podpory, ve kterých klíčových aktivitách,
– kolik osob z projektu vystoupilo.

Indikátory, které příjemce edituje přímo v systému IS KP14+ prostřednictvím záložky indikátory, budou vykazovány beze změny.

Aktuality


17.9.2020

46. výzva – schválena 1. várka projektů v ZHMP


46. výzva – schválena 1. várka projektů v ZHMP