Aktuality

46. výzva – schválení projektů v ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 16. 12. 2021 schválilo usnesením č. 32/51 poskytnutí podpory 11 projektům, které byly předloženy v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti sociálních služeb, sociálního bydlení a komunitního života. 

Celková výše projektů činí 73,6 mil. Kč.

V rámci této výzvy bylo celkem schváleno 41 projektů s celkovými způsobilými výdaji za více než 317 mil. Kč.