Aktuality

Seminář pro příjemce 49. výzvy

Odbor evropských fondů MHMP připravil dva semináře pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.

Oba dva semináře se budou konat 29. června 2020, první seminář od 9:00 do 12:00 a druhý seminář od 13:00 do 16:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře: Seminář pro příjemce výzvy č. 49 (PO4) – termín 29. 6. 2020 v čase 9:00 – 12:00 nebo Seminář pro příjemce výzvy č. 49 (PO4) – termín 29. 6. 2020 v čase 13:00 – 16:00.