Aktuality

Revize výzvy č. 8

Připravujeme revizi 8. výzvy OP PPR. Úpravy reagují na zpětnou vazbu od žadatelů, upřesňují nejasnosti v textaci původní výzvy a rozšiřují podporované aktivity o uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství.

Věříme, že úpravy více zpřístupní podporované aktivity žadatelům a zjednoduší přípravu žádostí i realizaci projektů v této výzvě.

Revize výzvy je aktuálně projednávána plánovací komisí pro prioritní osu 1 OP PPR. Vyhlášení revidované verze výzvy předpokládáme do konce tohoto měsíce (říjen 2016).

Z těchto důvodů doporučujeme v tuto chvíli intenzivně konzultovat Vaše projektové záměry s pracovníky PO1 a vyčkat s předložením Vašich žádostí o podporu.

Pro další informace prosím kontaktuje pracovníky PO1: Vít Čaban – vit.caban@praha.eu, 236 003 922; Martin Ballaty – martin.ballaty@praha.eu, 236 003 918.