Aktuality

Finální výsledky věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 37

Dne 10. 5. 2019 byla u projektů předložených ve výzvě č. 37 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“ (z důvodu vypořádávání přezkumů). V této fázi bylo posuzováno celkem 197 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady ze žádosti 460 033 422,97 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 142 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady ze žádosti 339 937 890,07 Kč.

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, se v současné době dokončuje ex-ante kontrola před podpisem smlouvy.  U některých projektů již došlo ke krácení finančních prostředků – tzn., že k financování je doporučeno celkem 142 projektů v maximální výši požadované podpory 336,43 mil. Kč. Alokace výzvy je však pouze 200 mil. Kč. Do vyčerpání alokace je možné podpořit 81 projektů, zbylých 61 projektů je zařazeno do zásobníku.

Finální výsledky věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 37

Předpokládáme schválení projektů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 23. 5. 2019.

První finanční prostředky (první záloha) mohou být vyplaceny po schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy a uzavření smlouvy o financování (do 30 dnů od uzavření smlouvy o financování).

Aktuality


21.7.2020

Jednotková výzva č. 54 – průběžná informace k naplnění výzvy


K 21. 7. 2020 bylo do výzvy č. 54 podáno 165 žádostí o podporu v celkové výši 171 613 026 Kč. Alokace výzvy je 200 mil. Kč a příjem žádostí končí 31. 8. 2020 v 16:00.


7.7.2020

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 2. 8. 2020


Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE – stav k 2. 8. 2020