Aktuality

Pravidla pro křížovku (Zprávy z pólu – léto 2021)

Aktualizace 30. 7. 2021

Soutěž s pražským operačním programem (dále jen „soutěž“) vyhlašuje ČR – Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „vyhlašovatel“), Mariánské náměstí 2, 110 15 Praha 1. Organizátorem soutěže je Odbor evropských fondů. Účelem soutěže je šíření obecného povědomí o Operačním programu Praha – pól růstu České republiky a reálných dopadech podpory EU na život občanů hlavního města Prahy.

 • Soutěž probíhá od 15. 6. 2021 do 9. 7. 2021. Křížovka je dostupná v bulletinu Zprávy z pólu, léto 2021, na straně 58 +59. 
 • Přihlášení do soutěže probíhá odesláním správného znění tajenky na e-mailovou adresu info@penizeproprahu.cz. Do losování budou vloženy odpovědi zaslané do 9. 7. 2021 do 23:59 hod. Součástí odpovědi je správná tajenka, jméno a příjmení soutěžícího.
 • Každý soutěžící má pouze jednu možnost k zaslání své odpovědi.
 • Soutěž vyhrává deset vylosovaných účastníků (dále jen „výherce“). Do losování budou zařazeny všechny platné a správně vyluštěné tajenky zaslané v řádném termínu.
 • Losování proběhne pomocí generátoru náhodných čísel https://www.itnetwork.cz/javascript-online-generator-nahodnych-random-cisel-se-zvolitelnym-rozsahem. Každému soutěžícímu bude přiřazeno jedno číslo, z nichž generátor vybere 10 čísel/výherců.
 • Výherní cenou pro každého z deseti výherců je Prázdninový balíček, který obsahuje: Sportovní tašku, čelovku, osušku, flash disk, power banku (dále jen „cena“).
 • Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku (dále jen „soutěžící“). Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Odboru evropských fondů.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Losování výherců správné odpovědi proběhne 22. 7. 2021 za účasti zaměstnanců odboru evropských fondů MHMP.
 • Vyhlášení výherců proběhne do 30. 7. 2021 na webu penizeproprahu.cz.
 • Výherci budou obeznámeni e-mailovou zprávou na jimi zadanou elektronickou adresu a budou vyzváni k osobnímu převzetí výhry. Pokud se nepodaří spojit se soutěžícím do 7 dnů od vyhlášení, bude ze soutěže vyřazen.
 • K osobnímu převzetí výhry dojde po domluvě data, místa a času nejpozději do 30 dní od vyhlášení výherců. Po uplynutí této lhůty zaniká vítězi nárok na cenu.
 • Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích.
 • Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 • Organizátor soutěže informuje výherce, že z předávání výhry jednotlivým výhercům budou pořizovány reportážní fotografie, které spolu se jménem a příjmením výherce mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách, sociálních sítích a v tištěném bulletinu organizátora za účelem zajištění propagace Operačního programu Praha – Pól růstu. Fotografie a údaje budou zveřejněny po dobu odpovídající povaze a formě sdělení.
 • V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
 • Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.

 

Křížovka

 

Odbor FON MHMP neobdržel do 9. 7. 2021 správnou odpověď tajenky. Soutěž tedy končí bez výherců.

Aktuality


20.12.2021

46. výzva – schválení projektů v ZHMP


46. výzva – schválení projektů v ZHMP


20.12.2021

60. výzva – schválení projektů v ZHMP


60. výzva – schválení projektu v ZHMP