Aktuality

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE   ***   

Účinnost smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Upozornění pro příjemce:

Smlouvy uzavřené s dodavateli po 30.červnu 2017 nabývají účinnosti nejdříve po jejich zveřejnění v registru smluv. Uveřejněny by měly být bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Tato povinnost se týká i některých příjemců dotací z OP PPR. Například se jedná o vysoké školy, vědecko výzkumné instituce, příspěvkové organizace územního samosprávného celku, městské části apod. Přesný výčet je uveden ve výše zmíněné zákonu, paragrafu 2.

Aktuality


7.7.2020

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 6. 7. 2020


Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE


26.6.2020

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR


Vzhledem k přetrvávajícím potížím s webovými stránkami www.penizeproprahu.cz naleznete aktualní verzi Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR zde