Aktuality

Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 46

Dne 23. 6. 2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Do této výzvy bylo předloženo celkem 52 žádostí o podporu v objemu 374,26 mil. Kč:

Skupina aktivit A: 24 projektů s celkovými způsobilými náklady 138,52 mil. Kč (alokace na aktivitu: 90 mil. Kč)

Skupina aktivit B: 19 projektů s celkovými způsobilými náklady 164,09 mil. Kč (alokace na aktivitu: 83 mil. Kč)

Skupina aktivit C: 7 projektů s celkovými způsobilými náklady 41,95 mil. Kč (alokace na aktivitu: 76 mil. Kč)

Kombinované projekty: 2 projekty s celkovými způsobilými náklady 29,7 mil. Kč (alokace na aktivitu: 30 mil. Kč)

Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné výzvě k předkládání žádostí o podporu.

O výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí budou žadatelé informováni prostřednictvím interní depeše v MS2014+.