Aktuality

Křížovka v bulletinu Zprávy z pólu – Podzim 2021

Aktualizace 11. 11. 2021

Správná odpověď na tajenku křížovky z titulu Zprávy z pólu, podzim 2021 je:

Škodův palác

Cenu za správně vyluštěnou tajenku získává:

Lenka Nová

Gratulujeme!

Pravidla soutěže (křížovka o ceny)

Soutěž s pražským Operačním programem Praha – pól růstu ČR (dále jen „soutěž“) vyhlašuje  Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „vyhlašovatel“), Mariánské náměstí 2, 110 15 Praha 1. Organizátorem soutěže je Odbor evropských fondů. Účelem soutěže je šíření obecného povědomí o Operačním programu Praha – pól růstu České republiky a reálných dopadech podpory EU na život občanů hlavního města Prahy.

 • Soutěž probíhá od 15. 9. 2021 do 31. 10. 2021.
 • Přihlášení do soutěže probíhá odesláním správného znění tajenky na e-mailovou adresu: info@penizeproprahu.cz. Do losování budou vloženy odpovědi zaslané do 31. 10. 2021 do 23:59 hod. Součástí odpovědi je správná tajenka, jméno a příjmení soutěžícího.
 • Každý soutěžící má pouze jednu možnost k zaslání své odpovědi.
 • Soutěž vyhrává pět vylosovaných účastníků (dále jen „výherce“). Do losování budou zařazeny všechny platné a správně vyluštěné tajenky zaslané v řádném termínu.
 • Losování proběhne pomocí generátoru náhodných čísel https://www.itnetwork.cz/javascript-online-generator-nahodnych-random-cisel-se-zvolitelnym-rozsahem. Každému soutěžícímu bude přiřazeno jedno číslo, z nichž generátor vybere 5 čísel/výherců.
 • Výherní cenou pro každého z pěti výherců je Podzimní balíček, který obsahuje: Sportovní tašku, čelovku, deštník, flash disk, (dále jen „cena“).
 • Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku (dále jen „soutěžící“). Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Losování výherců správné odpovědi proběhne 4. 11. 2021 za účasti zaměstnanců odboru evropských fondů MHMP.
 • Vyhlášení výherců proběhne do 30. 11. 2021 na webu penizeproprahu.cz.
 • Výherci budou obeznámeni e-mailovou zprávou na jimi zadanou elektronickou adresu a budou vyzváni k osobnímu převzetí výhry. Pokud se nepodaří spojit se soutěžícím do 7 dnů od vyhlášení, bude ze soutěže vyřazen.
 • K osobnímu převzetí výhry dojde po domluvě data, místa a času nejpozději do 30 dní od vyhlášení výherců. Po uplynutí této lhůty zaniká vítězi nárok na cenu.
 • Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích.
 • Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 • Organizátor soutěže informuje výherce, že z předávání výhry jednotlivým výhercům budou pořizovány reportážní fotografie, které spolu se jménem a příjmením výherce mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách, sociálních sítích a v tištěném bulletinu organizátora za účelem zajištění propagace Operačního programu Praha Pól růstu. Fotografie a údaje budou zveřejněny po dobu odpovídající povaze a formě sdělení.
 • V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
 • Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.