Aktuality

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Křížovka v bulletinu Zprávy z pólu – Podzim 2021

Pravidla soutěže (křížovka o ceny)

Soutěž s pražským operačním programem (dále jen „soutěž“) vyhlašuje ČR – Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „vyhlašovatel“), Mariánské náměstí 2, 110 15 Praha 1. Organizátorem soutěže je Odbor evropských fondů. Účelem soutěže je šíření obecného povědomí o Operačním programu Praha – pól růstu České republiky a reálných dopadech podpory EU na život občanů hlavního města Prahy.

 • Soutěž probíhá od 15. 9. 2021 do 31. 10. 2021.
 • Přihlášení do soutěže probíhá odesláním správného znění tajenky na e-mailovou adresu info@penizeproprahu.cz. Do losování budou vloženy odpovědi zaslané do 31. 10. 2021 do 23:59 hod. Součástí odpovědi je správná tajenka, jméno a příjmení soutěžícího.
 • Každý soutěžící má pouze jednu možnost k zaslání své odpovědi.
 • Soutěž vyhrává pět vylosovaných účastníků (dále jen „výherce“). Do losování budou zařazeny všechny platné a správně vyluštěné tajenky zaslané v řádném termínu.
 • Losování proběhne pomocí generátoru náhodných čísel https://www.itnetwork.cz/javascript-online-generator-nahodnych-random-cisel-se-zvolitelnym-rozsahem. Každému soutěžícímu bude přiřazeno jedno číslo, z nichž generátor vybere 5 čísel/výherců.
 • Výherní cenou pro každého z pěti výherců je Podzimní balíček, který obsahuje: Sportovní tašku, čelovku, deštník, flash disk, (dále jen „cena“).
 • Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku (dále jen „soutěžící“). Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Losování výherců správné odpovědi proběhne 4. 11. 2021 za účasti zaměstnanců odboru evropských fondů MHMP.
 • Vyhlášení výherců proběhne do 30. 11. 2021 na webu penizeproprahu.cz.
 • Výherci budou obeznámeni e-mailovou zprávou na jimi zadanou elektronickou adresu a budou vyzváni k osobnímu převzetí výhry. Pokud se nepodaří spojit se soutěžícím do 7 dnů od vyhlášení, bude ze soutěže vyřazen.
 • K osobnímu převzetí výhry dojde po domluvě data, místa a času nejpozději do 30 dní od vyhlášení výherců. Po uplynutí této lhůty zaniká vítězi nárok na cenu.
 • Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích.
 • Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 • Organizátor soutěže informuje výherce, že z předávání výhry jednotlivým výhercům budou pořizovány reportážní fotografie, které spolu se jménem a příjmením výherce mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách, sociálních sítích a v tištěném bulletinu organizátora za účelem zajištění propagace Operačního programu Praha Pól růstu. Fotografie a údaje budou zveřejněny po dobu odpovídající povaze a formě sdělení.
 • V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
 • Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.