Aktuality

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

Soutěž Adapterra Awards 2022 pro inovativní projekty

30. března 2022

Hledáme inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Vytváříme unikátní databázi nejlepších příkladů adaptačních opatření, ve které najde inspiraci domácí kutil i odborník.

Hlavní město Praha se i letos zapojilo do celostátní soutěže Adapterra Awards, která oceňuje
realizované adaptační projekty pomáhající přizpůsobit města, domy i krajinu změnám klimatu,
a to ve 4 kategoriích: volná krajina, zastavěné území, pracovní prostředí, náš domov.

Inspirativní (již realizovaná) opatření adaptace na změnu klimatu pro čtvrtý ročník soutěže ve
speciální kategorii „Hlavní město Praha“, mohou být do soutěže přihlášena do 31. března 2022
(23:59 hod.) prostřednictvím webových stránek soutěže www.adapterraawards.cz/Soutez.

Projekt může přihlásit jednotlivec, organizace i městská část v pozici vlastníka projektu,
investora, realizátora, či projektanta. Na stránkách https://www.adapterraawards.cz/ jsou dále
zveřejněny detailní soutěžní podmínky, soutěžní kategorie, postup vyhodnocení projektů
a oznámení vítězů. Vítězné projekty jsou zveřejněny na slavnostním vyhlášení, které se bude
konat v průběhu listopadu 2022 v Praze.