Aktuality

Výzva č. 54 – prodloužení ukončení příjmu žádostí

Rada hl. m. Prahy schválila dne 22. 6. 2020 revokaci výzvy č. 54. Tato revize nabývá účinnosti od 22. 6. 2020.

Obsahem revokace bylo prodloužení ukončení příjmu žádostí z původního 26. 6. 2020 na 31. 8. 2020 a dále byla upřesněna informace o realizaci povinných aktivit, viz kapitola 4.1 textu výzvy a v příloze č. 1 došlo k upřesnění vazby jednotlivých indikátorů na podporované aktivity.

Tisk RHMP: ZDE