Aktuality

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR

Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE

Nejdůležitější změny v rámci verze 4.6 jsou následující:

 • Doplněna nová příloha žádosti o podporu jako bod č. 25 – prohlášení o naplnění definice MSP
 • Odstraněno prohlášení k bezdlužnosti a bezúhonnosti při podpisu smlouvy
 • Doplněno, že v rámci ex-ante kontroly může ŘO požadovat další doklady, např. k prokázání toho, že žadatel není podnikem v obtížích
 • Úprava postupu pro informování žadatelů v případě náhradních projektů
 • Doplněno, že podmínka pro zahájení projektu neplatí pro náhradní projekty
 • Doplněn postup pro podání žádosti o přezkum při zpětvzetí
 • Doplněna kapitola s informacemi o zákazu dvojího financování
 • Doplněna pravidla pro způsobilost některých náhrad mzdy/platu
 • Doplněno, že nemovitost nesmí být zatížena jen závazky, které s projektem nesouvisí
 • Změna limitů u zadávání veřejných zakázek
 • Odstraněna kategorie do 500 tis. Kč, tzn. postup sjednocen dle pravidel pro kategorii do 2 mil. Kč
 • Doplněna podmínka, že v případě SOHZ je nutné, aby došlo k registraci sociální služby do 3 měsíců od ukončení realizace
 • U závěrečné žádosti o platbu dochází k případnému snížení dotace, nicméně příjmy je třeba vykazovat průběžně