Aktuality

Finální stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 48

14. března 2022

Dne 14.03.2022 byla u projektů předložených ve výzvě č. 48 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení“. V této fázi bylo posuzováno celkem 125 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 226,75 mil. Kč. Z důvodu nedočerpání alokace určené na skupiny aktivit B a C byly nedočerpané finanční prostředky v souladu s textem výzvy č. 48 přesunuty do skupiny A.

Skupina aktivit A: 98 236 378,64 Kč (76 žádostí splnilo podmínky věcného hodnocení, z toho 26 bude zařazeno do zásobníku náhradních projektů z důvodu vyčerpání alokace na tuto skupinu aktivit, 14 žádostí o podporu nesplnilo minimální podmínky věcného hodnocení a budou vyřazeny z procesu schvalování)

Skupina aktivit B: 47 764 068,36 Kč (27 žádostí splnilo podmínky věcného hodnocení, 4 žádosti o podporu nesplnily minimální podmínky věcného hodnocení a budou vyřazeny z procesu schvalování)

Skupina aktivit C: 3 999 553,00 Kč (všechny 4 žádosti o podporu podané do této skupiny aktivit splnily podmínky věcného hodnocení)

Projekty, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, budou schvalovány v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 24.3.2022.

Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 48 – ZDE