Aktuality

Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 46

Dne  8. 12. 2021 byla u projektů předložených ve výzvě č. 46 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem 50 žádosti o podporu s celkovými způsobilými náklady 368 868 993,94 Kč.

Minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení splnilo 44 žádostí o podporu, 6 předložených žádostí s celkovými způsobilými náklady 35 223 465,00 Kč bylo v této fázi vyřazeno (4 žádosti ve skupině aktivit A Podpora sociálních služeb s CZV 25 505 280,00 Kč a 2 žádosti ve skupině aktivit B Podpora aktivizace komunitního života s CZV 9 718 185,00 Kč).

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, probíhá průběžně kontrola ex-ante. Projekty jsou v Zastupitelstvu hl. m. Prahy schvalovány rovněž průběžně.