Aktuality

47. výzva Podpora komunitního života – navýšení alokace výzvy

Rada hl. m. Prahy schválila dne 12. dubna 2021 revokaci 47. výzvy. Obsahem revokace bylo navýšení alokace výzvy ze 125 mil. Kč na 139 235 000 Kč. 

K návrhu na revizi výzvy řídící orgán přistoupil na základě výsledků věcného hodnocení. V rámci tohoto kroku získalo 5 projektů stejný počet bodů, nicméně s původní alokací výzvy nemohl řídící orgán podpořit všech 5 projektů, ale pouze 1 a část druhého. Dle Operačního manuálu OP PPR schváleného RHMP platí že, v těchto případech, kdy se v seznamu vyskytují dvě nebo více žádostí o podporu projektu se stejným počtem bodů, a prostředky alokované na danou výzvu by umožňovaly podpořit pouze část z nich, navýší ŘO tyto prostředky tak, aby mohly být podpořeny všechny tyto žádosti se stejným počtem bodů. Celkem tak bude podpořeno 33 projektů.

Aktuální znění výzvy č. 47 naleznete ZDE.