Aktuality

47. výzva Podpora komunitního života – navýšení alokace výzvy

Rada hl. m. Prahy schválila dne 12. dubna 2021 revokaci 47. výzvy. Obsahem revokace bylo navýšení alokace výzvy ze 125 mil. Kč na 139 235 000 Kč. 

K návrhu na revizi výzvy řídící orgán přistoupil na základě výsledků věcného hodnocení. V rámci tohoto kroku získalo 5 projektů stejný počet bodů, nicméně s původní alokací výzvy nemohl řídící orgán podpořit všech 5 projektů, ale pouze 1 a část druhého. Dle Operačního manuálu OP PPR schváleného RHMP platí že, v těchto případech, kdy se v seznamu vyskytují dvě nebo více žádostí o podporu projektu se stejným počtem bodů, a prostředky alokované na danou výzvu by umožňovaly podpořit pouze část z nich, navýší ŘO tyto prostředky tak, aby mohly být podpořeny všechny tyto žádosti se stejným počtem bodů. Celkem tak bude podpořeno 33 projektů.

Aktuální znění výzvy č. 47 naleznete ZDE.

Aktuality


20.12.2021

46. výzva – schválení projektů v ZHMP


46. výzva – schválení projektů v ZHMP


20.12.2021

60. výzva – schválení projektů v ZHMP


60. výzva – schválení projektu v ZHMP