Prohlášení o přístupnosti

Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb - do 23. června 2021   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Webový portál penizeproprahu.cz (dále jen „Portál“) je řešen tak, aby splňoval zásady přístupnosti v souladu se zákonem 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Některé části webu pro své fungování vyžadují podporu zásuvných modulů, javascriptu nebo cookies v prohlížeči:

  • Formuláře
  • Registrace a přihlašování