Aktuality

46. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí

Rada hl. m. Prahy schválila dne 30. 11. 2020 revokaci 46. výzvy. Obsahem revokace bylo:

Prodloužení výzvy – Žadatelé mohou své projekty předkládat i po 17. 12. 2020, příjem žádostí o podporu je prodloužen do 23. 6. 2021, 16:00:00 hod.

Zvýšení alokace výzvyCelková alokace výzvy byla navýšena na 279 milionů Kč, z toho dílčí alokace vyčleněná na skupinu aktivit A Podpora sociálních služeb bude 90 milionů Kč, dílčí alokace na skupinu aktivit B Podpora aktivizace komunitního života bude 83 milionů Kč a zbývající dvě dílčí alokace zůstaly beze změny, tj. pro skupinu aktivit C Podpora sociálního bydlení je vyčleněno 76 milionů Kč a pro kombinované projekty 30 milionů Kč.

Aktuální stav čerpání alokace výzvy lze zjistit zde. I po zvýšení dílčích alokací budou finanční prostředky na skupinu aktivit B vyčerpány a na kombinované projekty téměř vyčerpány.

Oprávnění žadatelé projektů, jež zahrnují skupinu aktivit C Podpora sociálního bydlení – Došlo k úpravě definice oprávněných žadatelů z řad nestátních neziskových organizací, které jsou vlastníky bytového fondu či nebytových prostor, jejichž úprava je předmětem projektu. Nově mohou předložit žádost o podporu rovněž organizace, jež nejméně od roku 2016 průběžně realizují pro osoby z cílových skupin a s jejich přímým zapojením jiné aktivity (tj. jiné než registrované sociální služby) zaměřené na prevenci bezdomovectví.

Upravené znění výzvy č. 46 zahrnující výše popsané změny naleznete v sekci Výzvy.

Kontaktní pracovníci výzvy budou i nadále poskytovat konzultace k projektovým záměrům a odpovídat na telefonické a emailové dotazy žadatelů.