Aktuality

46. výzva – schválena 1. várka projektů v ZHMP   ***      ***   56. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 30. 9. 2020 - ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 21. 9. 2020   ***   

Projekty technické pomoci

Název projektu: Technická pomoc OP PPR

Registrační číslo: CZ.07.5.125/0.0/0.0/15_001/0000001

Prioritní osa OP PPR: 5 – Technická pomoc

Specifický cíl OP PPR: 5.1 Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu

Datum zahájení realizace: 1. 12. 2015

Datum ukončení realizace: 31. 12. 2023

Finanční rámec projektu

Celkové způsobilé náklady 404 954 139,00

Podpora poskytovaná z OP PPR 404 954 139,00

Evropský sociální fond: 202 477 069,50 50 %

Rozpočet hlavního města Prahy: 202 477 069,50 50 %

Realizace projektu souvisí s implementací a administrací Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR). Cílem projektu je zajistit účinnou a efektivní implementaci OP PPR v souladu s pravidly programu, národní a evropskou legislativou.

 

 

Název projektu: Publicita a informovanost o OP PPR

Registrační číslo: CZ.07.5.125/0.0/0.0/15_002/0000119

Prioritní osa OP PPR: 5 – Technická pomoc

Specifický cíl OP PPR: 5.2 – Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity programu

Datum zahájení realizace: 1. 1. 2016

Datum ukončení realizace: 31. 12. 2023

Finanční rámec projektu

Celkové způsobilé náklady 63 990 000,00

Podpora poskytovaná z OP PPR 63 990 000,00

Evropský sociální fond: 31 995 000,00 50 %

Rozpočet hlavního města Prahy: 31 995 000,00 50 %

Projekt Publicita a informovanost OP PPR si klade za cíl provádění takových komunikačních aktivit, které povedou k vyšší informovanosti široké i odborné veřejnosti a k posílení absorpční kapacity programu. Navrhované komunikační aktivity vycházejí ze zkušeností z minulého programového období a z evaluací, které zhodnotily efektivitu prováděných aktivit a jejich vliv na informovanost o operačních programech.

Aktuality


17.9.2020

46. výzva – schválena 1. várka projektů v ZHMP


46. výzva – schválena 1. várka projektů v ZHMP