Aktuality

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 10. 8. 2020

K 10. 8. 2020 bylo do výzvy č. 46 zatím podáno 19 žádostí o podporu v celkové výši 166,07 mil. Kč, z toho:

Aktivita A – 1 žádost o podporu za 9,99 mil. Kč (alokace na tuto aktivitu 78 mil. Kč – zbývá 68, 01 mil. Kč)
Aktivita B – 15 žádostí o podporu za 134,4 mil. Kč (alokace na tuto aktivitu 76 mil. Kč – alokace na aktivitu již přečerpána)
Aktivita C – 2 žádosti o podporu (alokace na tuto aktivitu 76 mil. Kč – zbývá 69,32 mil. Kč)
Kombinované projekty – 1 žádost o podporu (alokace na tuto aktivitu 30 mil. Kč – zbývá 15 mil. Kč)

V současné době probíhá průběžně formální a věcné hodnocení, v rámci kterého mohou být projekty vyřazeny a může se tak uvolnit alokace pro další projekty.

Aktuality


21.7.2020

Jednotková výzva č. 54 – průběžná informace k naplnění výzvy


K 21. 7. 2020 bylo do výzvy č. 54 podáno 165 žádostí o podporu v celkové výši 171 613 026 Kč. Alokace výzvy je 200 mil. Kč a příjem žádostí končí 31. 8. 2020 v 16:00.


7.7.2020

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 10. 8. 2020


Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE – stav k 10. 8. 2020