Aktuality

Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb - do 23. června 2021   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 14. 6. 2021

K 14. 6. 2021 bylo do výzvy č. 46 zatím podáno 33 žádostí o podporu v celkové výši 265,42 mil. Kč, z toho:

Aktivita A – 7 žádosti o podporu za 48,38 mil. Kč (alokace na tuto aktivitu 90 mil. Kč – zbývá 41,62 mil. Kč)
Aktivita B – 18 žádostí o podporu za 164,36 mil. Kč (alokace na tuto aktivitu 83 mil. Kč – alokace na aktivitu již přečerpána, viz. níže):

Projekty, které se vešly do alokace aktivity B:
1. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001644
2. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001645
3. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001646
4. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001647
5. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001649
6. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001650
7. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001651
8. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001652
9. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001653
 Projekty, na které v současné době nejsou finanční prostředky v aktivitě B:
10. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001654

11. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001657

12. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001658

13. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001671

14. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001676

15. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001683

16. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002152

17. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002259

18. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002296

Aktivita C – 6 žádosti o podporu (alokace na tuto aktivitu 76 mil. Kč – zbývá 53,02 mil. Kč)
Kombinované projekty – 2 žádosti o podporu (alokace na tuto aktivitu 30 mil. Kč – zbývá 0,29 mil. Kč)

V současné době probíhá průběžně formální a věcné hodnocení, v rámci kterého mohou být projekty vyřazeny a může se tak uvolnit alokace pro další projekty.

Aktuality


18.6.2021

60. výzva – schválení projektů v ZHMP


60. výzva – schválení projektu v ZHMP