Aktuality

   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 26. 10. 2020   ***   

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 26. 10. 2020

K 26. 10. 2020 bylo do výzvy č. 46 zatím podáno 22 žádostí o podporu v celkové výši 171,03 mil. Kč, z toho:

Aktivita A – 2 žádosti o podporu za 13,29 mil. Kč (alokace na tuto aktivitu 78 mil. Kč – zbývá 64, 71 mil. Kč)
Aktivita B – 15 žádostí o podporu za 134,4 mil. Kč (alokace na tuto aktivitu 76 mil. Kč – alokace na aktivitu již přečerpána)
Aktivita C – 4 žádosti o podporu (alokace na tuto aktivitu 76 mil. Kč – zbývá 67,69 mil. Kč)
Kombinované projekty – 1 žádost o podporu (alokace na tuto aktivitu 30 mil. Kč – zbývá 15 mil. Kč)

V současné době probíhá průběžně formální a věcné hodnocení, v rámci kterého mohou být projekty vyřazeny a může se tak uvolnit alokace pro další projekty.