Aktuality

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 6. 1. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 18. 1. 2021.   ***   

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 18. 1. 2021

K 18. 1. 2021 bylo do výzvy č. 46 zatím podáno 25 žádostí o podporu v celkové výši 197,17 mil. Kč, z toho:

Aktivita A – 3 žádosti o podporu za 14,89 mil. Kč (alokace na tuto aktivitu 90 mil. Kč – zbývá 75,11 mil. Kč)
Aktivita B – 15 žádostí o podporu za 134,4 mil. Kč (alokace na tuto aktivitu 83 mil. Kč – alokace na aktivitu již přečerpána, viz. níže):

Projekty, které se vešly do alokace aktivity B:
1. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001644
2. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001645
3. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001646
4. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001647
5. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001649
6. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001650
7. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001651
8. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001652
9. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001653
 Projekty, na které v současné době nejsou finanční prostředky v aktivitě B:
10. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001654
11. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001657
12. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001658
13. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001671
14. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001676
15. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001683

Aktivita C – 5 žádosti o podporu (alokace na tuto aktivitu 76 mil. Kč – zbývá 57,81 mil.
Kombinované projekty – 2 žádosti o podporu (alokace na tuto aktivitu 30 mil. Kč – zbývá 0,29 mil. Kč)

V současné době probíhá průběžně formální a věcné hodnocení, v rámci kterého mohou být projekty vyřazeny a může se tak uvolnit alokace pro další projekty.

Aktuality


7.1.2021

Upozornění na změnu zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 – odpovědné veřejné zadávání


*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 – odpovědné veřejné zadávání zde.


7.1.2021

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 6. 1. 2021


Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 6. 1. ZDE