Pro média

Operační program Praha – pól růstu ČR podpoří inkluzi ve školách
Celkem 300 milionů korun zamíří z Operačního programu Praha – pól růstu ČR na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem v pražských mateřských, základních a středních školách. Rozhodli o tom dnes radní hlavního města, kteří schválili novou výzvu k předkládání žádostí o podporu. Výzva číslo 49 bude vyhlášena 5. prosince, ...
Více
Operační program Praha – pól růstu ČR podpoří zvýšení kapacity základních škol
Celkem 200 milionů korun zamíří z Operačního programu Praha – pól růstu ČR do pražských základních škol na zvýšení jejich kapacity. Rozhodli o tom dnes radní hlavního města, kteří schválili novou výzvu k předkládání žádostí o podporu. Výzva s číslem 45 bude vyhlášena 12. září, své projekty do ní zájemci mohou podávat ...
Více
Pražanům uleví velké P+R parkoviště, pomoc míří i do škol
PRAHA, 15. června 2018 Pražští zastupitelé na jednání 14. června 2018 schválili 48 projektů za téměř 568 milionů korun, které žadatelé o dotaci podali do čtyř výzev vyhlášených v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Na východním příjezdu do metropole díky tomu vyroste velkokapacitní P+R parkoviště, střední škola v deváté ...
Více
Dotace nepolevují, Praha podpoří dalších 49 projektů
PRAHA, 10. května 2018 Pražské zastupitelstvo schválilo podporu dalším 49 projektům z výzev OP PPR Z 930 milionů korun žadatelé vyčerpají 133 milionů Projekty se týkají informačních technologií i vzdělávacích institucí   Dalších 49 žádostí o podporu z Operačního programu Praha – pól růstu České republiky (OP PPR) prošlo schvalovacím ...
Více
Magistrát hodlá využívat data mobilních operátorů pro lepší chod města
PRAHA, 10. května 2018   Pražští radní odsouhlasili podporu pro 49 projektů podaných v rámci výzev OP PPR Z celkově alokované sumy 930 milionů korun mohou žadatelé získat 133 milionů Jeden projekt se týká využití informačních technologií, zbylé rozvoje škol a školek    Pražští radní na svém nedávném jednání odsouhlasili skoro pět ...
Více
Projekt STEPHANIE: ČR potřebuje vlastní kosmickou agenturu, říkají experti
Ve čtvrtek, 19.  dubna 2018, proběhlo další setkání stakeholderů projektu STEPHANIE, který se zabývá podporou využívání vesmírných technologií založených na fotonice. Tyto technologie mají potenciál významně posunout možnosti řešení řady společenských výzev, jako jsou změny klimatu, „chytré“ technologie například v dopravě nebo zdravotnická péče a sociální služby. Za účelem podpory odborné ...
Více
Praha reviduje operační program, nově podpoří elektromobilitu
PRAHA, 27. března 2018 Nový specifický cíl pro rozvoj elektromobility Navýšení prostředků pro rozvoj a modernizaci škol Rozšíření cílových skupin pro podporu sociálních služeb a inovací   Magistrát hlavního města Prahy revidoval Operační program Praha – pól růstu České republiky (OP PPR), aby lépe odpovídal aktuálním požadavkům na čerpání prostředků ...
Více
Dopravní podnik modernizuje metro, Hlavní město ho přitom podpoří
PRAHA, 22. března 2018 Pražští zastupitelé schválili podporu technické modernizace metra z OP PPR V rámci výzvy 31 na podporu energetických úspor je alokováno 400 milionů Zastupitelstvo dnes schválilo projekty za 109,6 milionů   Zastupitelé hlavního města Prahy dali zelenou dalším projektům na podporu energetických úspor v městských objektech. Schválili dotaci ...
Více
Praha představuje nové způsoby financování renovací budov
PRAHA, 9. března 2018 Hl. m. Praha se jako jeden z osmi partnerů evropského projektu FINERPOL podílí na spuštění interaktivní mapy zobrazující příklady dobré praxe energeticky úsporných renovací budov a jejich financování – Finermap. Díky spolupráci s experty z ČVUT se do výběru nejúspěšnějších projektů dostaly i příklady z České republiky. Nově spuštěný online nástroj ...
Více
Praha pomáhá rodičům v návratu do práce
PRAHA, 6. března 2018 Rada hlavního města schválila další výzvu Operačního programu Praha – pól růstu České republiky Podpora je určena na vznik, rozvoj i provoz dětských skupin Praha a evropské fondy alokovaly v rámci výzvy 21 milionů korun Žádosti je možné podávat od 9. dubna 2018   Rada hlavního města ...
Více
Dopravní podnik chce být energeticky úspornější
PRAHA, 6. března 2018 Rada hlavního města odsouhlasila projekty OP PPR na technickou modernizaci pražského metra V rámci výzvy na podporu energetických úspor města je alokováno 400 milionů 109,6 milionů odsouhlasila rada v aktuálních dvou projektech dopravního podniku   Rada hlavního města Prahy dnes odsouhlasila a doporučuje zastupitelstvu ke schválení další dva ...
Více
Zastupitelé hlavního města podpořili vznik dětských skupin a modernizaci učeben
PRAHA, 25. ledna 2018 Zastupitelé hlavního města schválili 7 nových projektů v rámci OP PPR Na podporu schválených projektů bude uvolněno 21,37 milionů korun Praha na svém území podpoří vznik dětských skupin a modernizaci odborných učeben   Zastupitelstvo hlavního města Prahy dnes schválilo finanční podporu 7 projektům z 2 výzev operačního programu ...
Více
Magistrát podpoří rozvoj inovačního prostředí hlavního města
PRAHA, 17. ledna 2018 Další výzva na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Evropským fondem regionálního rozvoje uvolnil 600 milionů korun Žádosti je možné podávat od 19. února 2018   Magistrát Prahy podpoří rozvoj inovačních infrastruktur na území hlavního města. Rada hlavního města ...
Více
Pražští radní odsouhlasili podporu dětských skupin a modernizaci učeben
PRAHA, 16. ledna 2018 Rada hlavního města odsouhlasila a předkládá zastupitelstvu ke schválení 7 nových projektů v rámci OP PPR Na podporu odsouhlasených projektů bude uvolněno 21,37 milionů korun Žadatelé mohou i nadále předkládat projekty v rámci aktuálního harmonogramu výzev   Rada hlavního města Prahy dnes odsouhlasila podporu 7 projektům ze 2 různých ...
Více
Zastupitelé Prahy schválili dotace za půl miliardy korun
Zastupitelé schválili podporu dalších 46 projektů z OP PPR Dotace přesahuje částku půl miliardy korun Magistrát bude uzavírat smlouvy s úspěšnými žadateli ještě do konce roku   Praha, 14. prosince 2017 – Zastupitelé hlavního města Prahy dnes v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (OP PPR) schválili podporu více než půl miliardy ...
Více
Radní Prahy odsouhlasili projekty za více než půl miliardy korun
Rada hlavního města odsouhlasila a předkládá zastupitelstvu ke schválení dalších 46 projektů v rámci OP PPR Na podporu odsouhlasených projektů bude uvolněno 538 530 788 Kč Žadatelé mohou i nadále předkládat projekty v rámci aktuálního harmonogramu výzev   Praha, 6. prosince 2017 – Rada hlavního města Prahy dnes odsouhlasila podporu 46 projektům ...
Více
Praha pomáhá v integraci dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem
PRAHA, 22. 11. 2017 – Školy a školky na území hlavního města mohou žádat o další podporu z Operačního programu Praha – pól růstu České republiky (OP PPR) v rámci vyhlášené výzvy na podporu mateřských, základních a středních škol, především ve vztahu k vytváření inkluzívního prostředí a k začleňování dětí, žáků ...
Více
Zastupitelé Prahy SCHVÁLILI DALŠÍ dotace ve výši 460 milionů korun
V Operačním programu Praha – pól růstu ČR výrazně narůstají počty výzev, předložených i schválených žádostí o podporu Od roku 2015 pražští zastupitelé schválili přidělení 4 miliard korun více než 300 projektům Na dnešním jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy prošlo schválením dalších 26 projektů za 460 milionů korun   PRAHA, 2. ...
Více
Hlavní město podpoří z evropských fondů inovace za čtvrt miliardy korun, pomohou žákům, pacientům i řidičům
PRAHA, 26. 10. 2017 – Pražští radní na svém úterním jednání vyslovili souhlas s dotační podporou osmi inovačních projektů v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR v celkové hodnotě bezmála čtvrt miliardy korun. Podpořeny by měly být mimo jiné inovace v oblasti školství včetně uplatnění absolventů na trhu, péče o pacienty, parkování ...
Více
Operační program Praha – pól růstu ČR podpoří rozvoj a modernizaci pražských škol
PRAHA, 25. 10. 2017 – Multifondový Operační program Praha – pól růstu ČR za dobu své existence podpořil již řadu oblastí. Mezi prioritní osy programu patří mimo jiné „Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“, a právě v této oblasti schválila Rada hl. m. Prahy dvě nové výzvy k předkládání žádostí o podporu. Jejich ...
Více