Aktuality

Revokace výzvy č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Rada hl. m. Prahy schválila dne 20. 4. 2020 revokaci výzvy č. 54. Tato revize nabývá účinnosti od 20. 4. 2020.

Obsahem revokace byla změna ve formě financování, a to – z původního vyplácení 1. zálohové platby ve výši 60 % a 2. zálohové platby ve výši 40 % na: poskytnutí pouze jedné zálohové platby ve výši 100 %. (viz usnesení RHMP – ZDE)

Aktuální text výzvy č. 54 naleznete ZDE