Aktuality

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 58

Dne 2.3. 2021 byla ukončena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí.

Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 69 v objemu 309 950 560,44 Kč

Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 2 v objemu 6 227 999 Kč

Následně bude probíhat věcné hodnocení žádostí.

Aktuality


13.4.2021

47. výzva Podpora komunitního života – navýšení alokace výzvy


47. výzva Podpora komunitního života – navýšení alokace, více ZDE