Aktuality

Informace pro příjemce ke koronavirové situaci

Jako Řídicí orgán OP PPR jsme si vědomi, že mnoha příjemcům v souvislosti s opatřeními Vlády v rámci boje s novým koronavirem vznikají problémy, nezpůsobilé výdaje či zpoždění v realizaci, která nebyla zaviněna samotnými příjemci. V současné době probíhají jednání s Evropskou komisí, která vede Ministerstvo pro místní rozvoj, jak budeme k těmto problémům a jejich způsobilosti nově přistupovat. Předpokládáme zejména prodlužování realizace projektů, kde to bude třeba.

Jakmile budeme mít více informací, budeme Vás informovat a za ŘO přijmeme taková opatření, která nám dovolí aktualizovaná metodika. V současné době doporučujeme, aby se příjemci pokusili minimalizovat nezpůsobilé výdaje, tzn. u dodavatelských smluv, jež lze bez sankce vypovědět nebo pozastavit, tak učinit. U veškerých stornopoplatků, nebo podobných výdajů, zaznamenávejte okolnosti jejich vzniku, aby se daly vhodně doložit. Za normálního stavu jsou tyto výdaje nezpůsobilé, ale předpokládáme, že v budoucnu mohou být v souvislosti s koronavirovou krizí uznatelné.

Věříme, že centrální přístup bude racionální, vstřícný vůči Vám, našim příjemcům a co nejšetrnější, konkrétní opatření nelze ovšem v tuto chvíli předjímat. Prosíme proto o strpení a trpělivost.

Naši pracovníci jsou Vám i nadále k dispozici na kontaktech uvedených zde https://www.penizeproprahu.cz/kontakty/

Přejeme Vám pevné zdraví!

Aktuality


21.7.2020

Jednotková výzva č. 54 – průběžná informace k naplnění výzvy


K 21. 7. 2020 bylo do výzvy č. 54 podáno 165 žádostí o podporu v celkové výši 171 613 026 Kč. Alokace výzvy je 200 mil. Kč a příjem žádostí končí 31. 8. 2020 v 16:00.


7.7.2020

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 10. 8. 2020


Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE – stav k 10. 8. 2020