Aktuality

46. výzva – schválení projektů v ZHMP

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. 10. 2021 schválilo usnesením č. 30/5 poskytnutí podpory 5 projektům, které byly předloženy v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti sociálních služeb, sociálního bydlení a komunitního života. 

Celková výše projektů činí 44,77 mil. Kč.

V rámci této výzvy bylo celkem schváleno 30 projektů s celkovými způsobilými výdaji za více než 244 mil. Kč.