Aktuality

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 6. 1. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 11. 1. 2021.   ***   

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 6. 1. 2021

V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 47 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v únoru 2021.

Řídicí orgán se rozhodl zveřejnit průběžné výsledky probíhajícího věcného hodnocení, aby si žadatelé mohli udělat určitou představu, jak si jejich projekt stojí. Na výzvu č. 47 je vyčleněno 125 milionů Kč, zájem ze strany žadatelů, kteří postoupili do věcného hodnocení, mnohonásobně převyšuje tuto alokaci (požadováno je 469,7 milionů Kč). Z průběžných výsledků je zřejmé, že podporu nezískají všechny projekty, které překročí hranici 60 bodů, ale budou vybrány projekty, na něž vyjde objem prostředků, které byly na výzvu č. 47 vyčleněny. Přednost mají žádosti o podporu, které během fáze věcného hodnocení získaly více bodů. V současné době je alokace na 31 projektů.

Informace v příloze na konci tohoto článku obsahuje projekty s registračními čísly, které postoupily do fáze věcného hodnocení a jsou seřazeny dle obdržených počtů bodů.

Tyto informace nezakládají žádný právní nárok na poskytnutí podpory. Jaké projekty získají podporu, bude možné určit až po uzavření věcného hodnocení a na něj navazující ex-ante kontroly všech projektů. První finanční prostředky (první záloha) mohou být vyplaceny po schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy a uzavření smlouvy o financování.

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47

Aktuality


7.1.2021

Upozornění na změnu zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 – odpovědné veřejné zadávání


*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 – odpovědné veřejné zadávání zde.


7.1.2021

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 6. 1. 2021


Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 6. 1. ZDE