Aktuality

Jednotková výzva č. 54 – informace k naplnění výzvy

Ke dni 31.08.2020 bylo do výzvy č. 54 podáno 262 žádostí o podporu v celkové výši 284 129 268 Kč, čímž byla alokace výzvy výrazně překročena. Z důvodu překročení alokace výzvy bude Rada hl. m. Prahy v nejbližších týdnech projednávat materiál, ve kterém je navrženo schválit navýšení alokace výzvy tak, aby byly podpořeny všechny projekty, které úspěšně splní kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí.